Zmiana systemu emerytalnego w Irlandii

2010-09-emerytury

Według nowej ustawy,  pracujący będą automatycznie włączani do systemu emerytalnego. Zdaniem rządu, dotychczasowy, oparty na wolnym wyborze każdego obywatela schemat, nie sprawdził się. Irlandczycy nie oszczędzają na starość, co oznacza, że już wkrótce może pojawić się problem nędzy wśród starszych osób.

Jednocześnie systematycznie zwiększany będzie wiek emerytalny.

Później na emeryturę

Zdaniem komentatora politycznego dziennika Irish Independent, rząd zmusił tym samym pracowników do podjęcia ogromnego ryzyka płacenia na nowy system emerytalny. Osoby, które nie wybrały dotąd żadnego planu emerytalnego, będą musiały zrobić to teraz.

Jak do tej pory, nadal każdego zarabiającego obowiązywać będzie system emerytur socjalnych. Zmianie ulegać będzie stopniowo wiek emerytalny. I tak: w 2012 roku zostanie on podniesiony z 65 do 66 lat, w 2021 do 67, a w 2028 do 68 lat.

Autorzy ustawy tłumaczą konieczność podwyższenia wieku emerytalnego zmianami w społeczeństwie oraz możliwościach finansowych rządu. Demografowie prognozują, że w połowie stulecia na każdą osobę powyżej 65. roku życia będą przypadały dwie osoby w wieku produkcyjnym. Obecnie na każdego emeryta pracuje sześciu ludzi.

Żyjemy dłużej

Premier Irlandii, Brian Cowen, powiedział: Przed naszym społeczeństwem jest wiele wyzwań. Żyjemy dłużej, co jest wspaniałe, jednak wiemy, że starzenie się populacji przynosi także trudności. Ten system wytycza sposób, w jaki będziemy chronić naszych emerytów – teraz i w przyszłości, a także zachęca i wspiera obywateli w oszczędzaniu na starość, w jasny, przejrzysty i wyważony sposób”.

W nowym systemie pracownicy powyżej 22 roku życia będą automatycznie zapisywani do schematu oszczędzania, chyba że już uczestniczą w planie emerytalnym, zapewnianym przez pracodawcę. Ta zasada zostanie wprowadzona w 2014 roku.

Nowy system został utworzony w oparciu o publiczną konsultację, prowadzoną od października 2007 roku, a także Raport Komisji Podatkowej i Raport McCarthy’ego.

Minister Finansów, Brian Lenihan, powiedział: Dobre emerytury są kosztowne, niezależnie od tego, czy są zapewniane przez państwo, poprzez podatki i ubezpieczenie społeczne, czy też indywidualnie za pośrednictwem prywatnych funduszy. Celem tej reformy jest osiągnięcie równowagi pomiędzy odpowiedzialnością danej osoby za swoją emeryturę, a staraniem rządu o zapewnienie opieki osobom starszym”.

Minister Spraw Socjalnych i Rodzinnych, Mary Hanafin, tak tłumaczy konieczność wprowadzenia  konieczności automatycznego zapisywania do systemu emerytalnego: Coraz więcej Irlandczyków nie oszczędza dosyć na swoją emeryturę i po zakończeniu aktywności zawodowej odczuwa znaczny spadek dochodów. Dotychczasowe próby zachęcenia ludzi do inwestowania w osobiste emerytury nie przyniosły skutku, jakiego oczekiwano, szczególnie wśród zarabiających mało i średnio. Po przeanalizowaniu wszystkich opcji oraz przyjrzeniu się doświadczeniom innych krajów, rząd zdecydował, że nowy system, polegający na automatycznym zapisywaniu na dodatkowy system świadczeń, jest najlepszym rozwiązaniem. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że osoby zarabiające mało i średnio otrzymają wsparcie od rządu i pracodawcy”.

Oszczędzanie wskazane

Do nowego schematu zapisywane będą automatycznie osoby, które przekroczą określony próg zarobków – w ten sposób podwyższą swoją przyszłą emeryturę. Pracownicy pokrywać będą 4% składki, a rząd i pracodawca – po 2% wynagrodzenia. Pracownicy będą mieli prawo wypisania się z systemu, jednak dla pracodawców będzie on obowiązkowy. Ci pracownicy, którzy zrezygnują z oszczędzania, będą automatycznie zapisywani do systemu co dwa lata.

Opozycjoniści obawiają się, że nowy schemat odbije się i tak na pensjach, ponieważ właściciele firm w ten sposób będą starali się rekompensować sobie nowy wydatek.

Emerytura będzie w nowym systemie wyliczana według średniej zarobków z całej historii pracy danej osoby, zamiast, jak dotychczas, na podstawie ostatniego wynagrodzenia.

Data niepewna

Dokładna data wejścia w życie …

Aneta KUBAS


O autorze

Polska Gazeta

Tygodnik powstał , aby między innymi wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskiej społeczności w Irlandii. ‘Gazeta Polska ’ obejmuje swoim zakresem aktualności z areny międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Irlandii, nie omijając jednak reszty świata.

Inne publikacje tego autora:

Skomentuj